Landbouw- en Pluimveebedrijf Schukkert

Over Landbouw- en Pluimveebedrijf Schukkert

Lid geworden in maart 2022

Ons bedrijf

Ik ben Han Schukkert en heb samen met mijn familie een Pluimvee, akkerbouw en tuinbouwbedrijf. We hebben we 31.000 leghennen waarvan 16.000 vrije uitloop. Daarnaast hebben we 180 ha grond in beheer en daar van is 50ha in eigendom. Het land bestaat uit gras, maïs als voer voor de koeien en voor lelies, gladiolen, zaaiuien, aardappelen, suikerbieten, graan.

 

Milieu en biodiversiteit

Door wet- en regelgeving houdt je je als akkerbouwer al veel bezig met milieu. Daarnaast zit ik in het KAVB convenant. (Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur) In dit convenant hebben ze bepaalde afspraken wat betreft milieu en imago van de bloembollensector. Denk hierbij aan het zaaien van akkerranden, extra bufferzones, onderzoek naar groene middelen etc. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omwonenden, bijvoorbeeld door het gebruik van een spuitschema. Aan de zijkanten van de percelen (bufferzones) zaai ik mais of  akkerranden vol met bloemen en/of kruiden die bijdragen aan biodiversiteit. Daarnaast is het een prachtig gezicht. Op het erf wordt bezinkingsbassins voor het spoelen van de bollen driekwart van het jaar overgelaten aan de natuur. Deze bassins vormen een perfecte omgeving voor kikkers en andere dieren. Nesten van weidevogels worden gemarkeerd door de vrijwilligersgroep  weidevogelbescherming Sibculo en omstreken. Tijdens landwerkzaamheden wordt er om de nesten heen gewerkt en kuikentjes ontweken.

 

Waarom Vechtdal Boert Bewust

Ik en mijn familie zoeken graag de verbinding met de maatschappij. Zo hebben wij naast een uitgebreide website over hun bedrijf ook een Facebook- en Twitter pagina, en zelfs een Youtube kanaal. Door aan mensen het verhaal te vertellen en dingen uit te leggen, hopen wij op begrip. We willen zo transparant mogelijk te zijn. Daarom staat onze naam en website op de werktuigen en machines.

Bijzonderheden

Volg ons op onze eigen website: https://schukkert.com 

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Maatschappij
Milieu
Natuur
Beeldkwaliteit
Duurzaamheid