Melkveebedrijf Kooiker

Over Melkveebedrijf Kooiker

Lid geworden in februari 2022

Wij zijn Nico Kooiker en Annet Koersen en runnen met veel enthousiasme een melkveehouderij bedrijf in de Marshoek wat in het buitengebied van Dalfsen ligt.

Ons melkveebedrijf
Op ons melkveebedrijf houden we 120 melkkoeien met bijbehorend jongvee, waarbij de koeien worden gemolken door de melkrobot.  Hierdoor hebben wij zelf meer tijd om aandacht te besteden aan de verzorging van de koeien, het jongvee en het verbouwen van de gewassen.  De koeien voeren wij zoveel mogelijk voer  wat  we zelf verbouwen op de grond die om de boerderij ligt. Voor het grootste gedeelte is dit (kuil) gras en maïs, waarvan we deze dit jaar voor het eerst hebben gehakseld tot MKS, Maïs Kolf Schroot, om zo efficiënt mogelijk zetmeel te kunnen voeren aan de koeien. In de melkrobot krijgen de koeien twee soorten krachtvoer in de vorm van brokjes en geplette granen. De koeien hebben we verdeeld in twee verschillende groepen, dit is de grote groep voor koeien die goed zelfredzaam zijn en daarnaast de VIP groep, voor koeien die pas gekalfd hebben of om een andere manier extra aandacht nodig hebben. Deze VIP groep koeien zijn dichter bij de melkrobot, dichterbij hun voer en hebben meer ruimte per dier. Dit, om het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Alle koeien beschikken over boxen met koematrassen en per groep beschikken ze over een koeborstel, om lekker te borstelen.
Zodra het mogelijk is gaan de koeien overdag in de weide, om zoveel mogelijk gras zelf op te halen, waarbij ze er dan zelf voor kunnen kiezen wanneer ze gaan melken, de melkrobot is 24 uur per dag voor hen beschikbaar.

bOEr-gondische markt 
Al een aantal jaren verkopen we kerstbomen en we merken dat er dan altijd veel belangstelling is voor de boerderij, daarom zijn we sinds kort begonnen met een ‘bOEr- gondische markt’ op ons erf. Met behulp van onze kleine foodtruck willen we graag burgers en buitenlui laten genieten van voedsel van verschillende boerderijen die hun producten bij ons bezorgen, regionaal voedsel met dus een korte keten. Elke zaterdag van 10 tot 13 uur organiseren we deze bOEr-gondische markt en het word met veel enthousiasme ontvangen! Wanneer de mensen belangstelling hebben zijn ze welkom om even bij de koeien te kijken en leggen we graag uit wat we doen. Mocht je nieuwsgierig zijn dan kan je het op facebook volgen via bOEr-gondische markt Marshoek.

 

Waarom Vechtdal Boert Bewust
Vroeger had iedereen wel een familielid met een boerderij en had men daardoor kennis van het boerenleven, wij merken zelf dat dit, doordat er minder boeren bedrijven zijn, minder kennis van de boerderij bij burgers is. Graag delen wij onze kennis met hen en dit is voor ons de reden om deel te nemen aan Vechtdal Boert Bewust!

Bijzonderheden

Er wordt een eendenkooi beheerd.

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Maatschappij
Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Natuur
Beeldkwaliteit