Welkom op de website van Vechtdal

Melkveebedrijf Kooiker

Wij zijn Nico Kooiker en Annet Koersen en runnen met veel enthousiasme een melkveehouderij bedrijf in de Marshoek wat in het buitengebied van Dalfsen ligt.

Ons melkveebedrijf
Op ons melkveebedrijf houden we 120 melkkoeien met bijbehorend jongvee, waarbij de koeien worden gemolken door de melkrobot.  Hierdoor hebben wij zelf meer tijd om aandacht te besteden aan de verzorging van de koeien, het jongvee en het verbouwen van de gewassen.  De koeien voeren wij zoveel mogelijk voer  wat  we zelf verbouwen op de grond die om de boerderij ligt. Voor het grootste gedeelte is dit (kuil) gras en maïs, waarvan we deze dit jaar voor het eerst hebben gehakseld tot MKS, Maïs Kolf Schroot, om zo efficiënt mogelijk zetmeel te kunnen voeren aan de koeien. In de melkrobot krijgen de koeien twee soorten krachtvoer in de vorm van brokjes en geplette granen.

VIP groep
De koeien hebben we verdeeld in twee verschillende groepen, dit is de grote groep voor koeien die goed zelfredzaam zijn en daarnaast de VIP groep, voor koeien die pas gekalfd hebben of om een andere manier extra aandacht nodig hebben. Deze VIP groep koeien zijn dichter bij de melkrobot, dichterbij hun voer en hebben meer ruimte per dier. Dit, om het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Alle koeien beschikken over boxen met koematrassen en per groep beschikken ze over een koeborstel, om lekker te borstelen.
Zodra het mogelijk is gaan de koeien overdag in de weide, om zoveel mogelijk gras zelf op te halen, waarbij ze er dan zelf voor kunnen kiezen wanneer ze gaan melken, de melkrobot is 24 uur per dag voor hen beschikbaar.

bOEr-gondische markt 
Al een aantal jaren verkopen we kerstbomen en we merken dat er dan altijd veel belangstelling is voor de boerderij, daarom zijn we sinds kort begonnen met een ‘bOEr-gondische markt’ op ons erf. Met behulp van onze kleine foodtruck willen we graag burgers en buitenlui laten genieten van voedsel van verschillende boerderijen die hun producten bij ons bezorgen, regionaal voedsel met dus een korte keten. Elke zaterdag van 10 tot 13 uur organiseren we deze bOEr-gondische markt en het word met veel enthousiasme ontvangen! Wanneer de mensen belangstelling hebben zijn ze welkom om even bij de koeien te kijken en leggen we graag uit wat we doen. Mocht je nieuwsgierig zijn dan kan je het op facebook volgen via bOErgondische markt Marshoek.

Waarom Vechtdal Boert Bewust
Vroeger had iedereen wel een familielid met een boerderij en had men daardoor kennis van het boerenleven, wij merken zelf dat dit, doordat er minder boeren bedrijven zijn, minder kennis van de boerderij bij burgers is. Graag delen wij onze kennis met hen en dit is voor ons de reden om deel te nemen aan Vechtdal Boert Bewust!

Melkveebedrijf Kooiker

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    We zoeken op verschillende manieren de verbinding met de maatschappij. Zo staan ze met hun kaaskraam op plaatselijke evenementen, en verkopen ze kerstbomen op hun erf. Daarnaast wordt er Black Angus vlees verkocht. Vooraan hun bedrijf hangt het AED apparaat van hun buurtschap

  • We zijn zelfvoorzienend in ruwvoer. Dit betekent dat wij onze eigen ruwvoer (gras en mais) kunnen verbouwen voor de koeien. Wel moeten we een deel van onze mest afzetten. Dit wordt door de loonwerker naar (hobby)boeren gebracht in de buurt.

  • Een kwart van de energie wordt zelf opgewekt door middel van zonnepanelen. Daarnaast nemen we verschillende energiebesparende maatregelen, waaronder het gebruik van een platenkoeler. Deze zorgt ervoor dat de warme melk die uit de koe komt, wordt voorgekoeld alvorens het in de melktank komt. Het voorkoelen gebeurd met water dat de warmte overneemt van de melk. Dit scheelt veel energie.

  • Het dak van de stal is volledig geïsoleerd, en de koeien beschikken over koeborstels. Ook hebben we een heuse VIP ruimte hebben in de stal! In deze ruimte worden koeien gehouden, die net wat meer aandacht nodig hebben. Denk hierbij aan een koe met een zere poot, of een koe die net afgekalfd heeft.

  • Het bedrijf kent een zeer lage dierdagdosering. Dit betekent dat er weinig medicijnen gebruikt hoeven worden. Er worden geen dieren aangevoerd, en bezoekers dragen bedrijfskleding in de stal. Deze preventieve maatregelen zorgen ervoor dat de kans op ziekte-insleep kleiner wordt

  • We beheren een eendenkooi en hebben ook meerdere geriefbossen en singels op ons land staan.

  • De koeien krijgen volledige weidegang en zelfs de droge (hoogdrachtige) koeien hebben een weitje, zodat ze bij mooi weer lekker buiten kunnen liggen. Bij de renovatie van de stal hebben we geprobeerd om het originele karakter in ere te houden. Dit levert een mooi aanzicht van de stal op.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners

Onze gouden partners