Welkom op de website van Vechtdal

Melkveebedrijf familie Ekenhorst

Wij zijn Rick en Stefanie Ekenhorst en samen met onze (schoon)vader runnen we ons melkveebedrijf dat aan de rand van het dorp Slagharen ligt.

Ons melkveebedrijf 

Op ons bedrijf hebben we 110 melkkoeien. Deze worden gemolken met een melkrobot. Daarnaast lopen de koeien buiten. We weiden zoveel mogelijk ’s morgens en ’s avonds om aan te sluiten bij het biologische ritme van de koe en streven ernaar dat de koe zoveel mogelijk gras eet. Dit doen we met de methode: Nieuw Nederlands weiden. We hebben percelen in gelijke stukken verdeeld en elke dag krijgen de koeien een nieuw perceel. Op deze wijze hebben de koeien elke dag vers gras. Dit komt de gezondheid en daarmee de levensduur van de koe ten goede. We streven ernaar dat de koe zo lang mogelijk op ons bedrijf kan blijven. Een gedeelte van ons jongvee staat bij iemand anders in de stal. Deze jongveeopfokker verzorgd ons jongvee. Als ze drachtig zijn, komen ze weer naar huis. 

 

Biodiversiteit 

Een belangrijk thema vandaag de dag. Om ons erf ligt een singel met verschillende bomen. Hiermee trekken we verschillende vogels en insecten aan. Ook staan er fruitbomen op ons erf. Daarnaast hebben we verschillende vogelnestkasten hangen, waaronder een uilennestkast. 
De kuilbulten zijn voorzien van een bloemenmengsel. Zomerdag gonst het van de insecten. Dit is mooi om te zien. 

 

Contact met de burgers 

We vinden het belangrijk om te laten zien wat we doen. Door mensen op ons erf te ontvangen, kunnen we het échte verhaal vertellen. 
Als de koeien voorjaars voor het eerst naar buiten gaan, nodigen we graag de buren uit en kunnen we het gesprek aangaan met elkaar. 
Daarom sluiten we ons graag aan bij Vechtdal Boert Bewust. 

Melkveebedrijf familie Ekenhorst

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • De koeien liggen lekker zacht op een koematras en ze kunnen zichzelf borstelen bij de koeborstel. Bij warm weer doen we de ventilator aan, waardoor het lekker fris wordt op stal.

 • De droge koeien houden we in een potstal. Deze stromest is goed voor het bodemleven.
  Het stro zelf waar de koeien lekker op liggen, zorgt voor goede grip en we zien dat het afkalfproces sneller verloopt.

 • We hebben een singel  met verschillende bomen om het huis voor vogels en insecten en voor afscherming met de buren.  We doen zelf aan weidevogelbeheer en de slootkanten maaien voor waterbeheer. Hierdoor kunnen we het water op peil houden.
  De kuilbulten zijn begroeid met een bloemenmengsel. Hiermee bevorderen we de biodiversiteit op ons erf.
  Ons grasland is voor de helft in gezaaid met klaver om het stikstofgebruik te verminderen.

 • We houden van een schoon en opgeruimd erf. De eerste indruk vinden we belangrijk.

 • Op het gebied van duurzaamheid hebben we zonnepanelen waardoor we zelfvoorzienend zijn met stroom. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om stroom te besparen. Alle verlichting is daarom LED-verlichting.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners

Onze gouden partners