Welkom op de website van Vechtdal

Melkveebedrijf Sandwyk

Welkom op onze pagina. Wij, Luc en Saskia runnen als gezin ons melkveebedrijf in Dalfsen. Onze oudste twee zonen Roy en Dion zijn in 2023 afgestudeerd aan agrarische opleiding Aeres Hogeschool Dronten (respectievelijk Agrarisch ondernemerschap en Bedrijfskunde en Agrifoodbussines) en toegetreden tot de maatschap. Daarnaast werken ze beiden elders. Onze  dochter Kim heeft een studierichting buiten de landbouw gekozen maar de jongste zoon Niek is ook geïnteresseerd in de agrarische sector en studeert Agrarisch Ondernemerschap in Dronten en werkt waar mogelijk ook mee op onze boerderij.

De boerderij
Tot 1823 stond op deze locatie spieker (landhuis) Sandwyk, iets kleinder maar veregelijkbaar  met het even verderop richting Dalfsen gelegen landhuis Den Aalshorst. Na afbraak is de pek voortgezet als boerderij. Om de geschiedenis te laten herleven hebben we als eerste generatie Diepman op deze plek met “Sandwyk” de oude naam van de locatie in ere hersteld. Op onze droogtegevoelige zandgrond rond de boerderij (de naam van de boerderij verwijst er naar) kunnen de koeien al vroeg in het voorjaar naar buiten. Dat is vaak eerder dan op veel andere plekken waar de grond in het voorjaar vaak nog te nat is. We hebben 140 melkkoeien met het daarbij behorende jongvee en kopen geen dieren aan. Dit betekent dat alle aanwezige dieren hier op onze boerderij geboren zijn. Van veel voorkomende ziektes zijn we vrij en dat willen we graag zo houden.

Duurzaamheid
Naast duurzaam omgaan met energie (al onze energie wekken we zelf op) streven we ook naar duurzame koeien. En dat lukt! Voor de koeien willen we graag een lang, gezond en gelukkig leven op onze boerderij. Onze koeien blijven dan ook veel langer op het bedrijf dan het Nederlandse gemiddelde. Dit komt, omdat wij o.a. diepstrooiselboxen hebben. Dit zijn heerlijk zachte ligbedden van bedrijfseigen materiaal waar de koe comfortabel in kan liggen. Ook krijgt bij ons een ziek dier met veel aandacht en zorg de kans om weer beter te worden. Het is heel mooi om daarbij te zien als geduld beloond wordt. We vertellen er graag over.

Waarom Vechtdal Boert Bewust
Iedereen is van harte welkom op ons melkveebedrijf. We laten graag zien wat we doen en leggen het graag uit! Uitleggen wat we doen en waarom is een belangrijke taak van ondernemers vandaag de dag. Daar lopen we niet voor weg; we gaan graag het gesprek aan.
Via onze deelname aan Vechtdal Boert Bewust hopen we als gezin nog meer te kunnen bijdragen aan die verbinding tussen boer en burger. Van harte welkom op boerderij Sandwyk!

Melkveebedrijf Sandwyk

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Familie Diepman is breed geïnteresseerd en staat – mede door werkzaamheden buiten het boeren bedrijf – midden
  in de maatschappij.

 • De koeien van familie Diepman beschikken over zogenaamde ‘diepstrooiselboxen’.
  Heerlijk zachte ligbedden waar ze comfortabel in kunnen rusten. In het voorjaar gaat het vee de wei in, en zorgen de
  ventilatoren voor een verfrissend briesje in de stal.

 • De koeien zijn gecertificeerd vrij van veel voorkomende ziektes en er worden nooit dieren aangekocht. Zo wordt voorkomen dat er koeien ziektes met zich meebrengen en deze kunnen verspreiden onder de eigen veestapel.

 • Familie Diepman woont en werkt in de bosrijke omgeving van Dalfsen, en beheert meerdere houtsingels en
  kapbosjes. Sinds kort telen zij het gewas luzerne, en het komende voorjaar willen de ondernemers graag kruidenrijk
  grasland inzaaien. Op het erf zijn een uilenkast en diverse vogelhuisjes te vinden.

 • Onze boerderij

  Het melkveebedrijf van familie Diepman heeft de naam ‘Sandwyk’ gekregen. Rond de 18e
  eeuw stond een groot landhuis – Sandwyk genaamd – op de plek waar vandaag de dag het melkveebedrijf van familie Diepman gevestigd is.
  Om de geschiedenis in ere te houden, heeft de familie ervoor gekozen om hun boerderij te vernoemen naar dit
  landhuis.

  Duurzaamheid

  Naast duurzaam omgaan met het energieverbruik, streven we ook naar duurzame koeien. Dit betekent dat onze koeien een stuk ouder worden dan gemiddeld in Nederland. We verzorgen ze extra goed. Oa hebben we diepstrooiselboxen. Dit zijn heerlijke zachte ligbedden waar de koeien comfortabel in kunnen rusten.

  Verder (graag toelichting op extra verzorging, wat verstaan jullie daaronder, oftewel waarom is de afvoerleeftijd veel hoger dan gemiddeld) …..

   

 • Familie Diepman gaat duurzaam om met energie, door diverse energiebesparende maatregelen te nemen. Bovendien
  wekken zij hun eigen groene energie op door middel van zonnepanelen. Naast duurzaam omgaan met energie, gaan
  de ondernemers ook duurzaam om met hun vee. De koeien op melkveebedrijf Sandwyk worden een stuk ouder dan
  gemiddeld in Nederland! Een knappe prestatie, die voor een groot gedeelte te danken is aan de uitgebreide zorg en
  aandacht die het gezin aan hun koeien besteedt, elke dag weer opnieuw.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners

Onze gouden partners