Welkom op de website van Vechtdal

Melkveebedrijf ter Haar

Wij zijn Paul en Carolien ter Haar en samen met onze oudste zoon Bram runnen wij een melkveebedrijf in Bergentheim.

Op ons melkveebedrijf houden we ongeveer 130 roodbonte koeien en fokken we ons eigen jongvee op. De koeien worden 2x daags gemolken en lopen vanaf april tot oktober overdag buiten. Het jongvee vanaf 6 maand gaat zomers ook naar buiten, zo leren ze al jong gras eten. Vanaf het najaar staan de koeien op stal en worden ze gevoerd met het gras en de mais dat we in het voorjaar/zomer/herfst hebben geoogst.  Het meeste landwerk doen we zelf.
In de stal vind je koe borstels waar de koeien zich lekker kunnen laten borstelen en er hangen ventilatoren die zorgen voor een aangenaam klimaat.

Maatschappij
We hebben vaak een stagiair. Het is mooi om je eigen kennis en passie door te kunnen geven aan een volgende generatie. We staan altijd open voor leuke bezigheden zoals de Campina-open boerderijdagen waar we aan mee hebben gedaan.

Diergezondheid
Gezonde koeien vinden we erg belangrijk. Onze koeien hebben een hoge gezondheidsstatus, dat betekend dat ze vrij zijn van allerlei dierziektes. We voeren geen dieren aan ons op ons bedrijf. Hierdoor is de kans op ziekte insleep een stuk kleiner, en dat zien we terug in een laag medicijngebruik.

Energie
Op ons bedrijf hebben we al best veel energiebesparende voorzieningen getroffen waaronder ledlampen, frequentieregelaars en warmteterugwinning uit melk. In 2018 hebben we zonnepanelen op onze daken gelegd om in onze eigen energievoorziening te kunnen voldoen.

Natuur
We zijn deelnemer van verschillende natuurprojecten zoals een voerakker voor akkervogels en kruidenrijke graslandranden. Tevens hebben we veel nestgelegenheden voor vogels zoals de zwaluwen.

Waarom we deelnemer zijn
We willen graag meedoen met Boert Bewust omdat we ons met ons bedrijf betrokken voelen bij de maatschappij en de omgeving. Dit willen we graag delen met de burgers, om een positief en realistisch beeld van de melkveehouderij te laten zien.

Melkveebedrijf ter Haar

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    We doen graag mee aan plaatselijke initiatieven. En we hebben ook wel eens meegedaan met de Campina Open Boerderijdagen. Daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf en ontvangen we stagiaires.

  • We hebben bijna genoeg land om ons eigen ruwvoer voor de melkkoeien te verbouwen.

  • Zowel ons huis als ons melkveebedrijf is energieneutraal. Op de jongveestal en machineberging liggen zonnepanelen. Voor het overige beetje energie wordt groene stroom gebruikt.

  • De ligboxen in de stal zijn ruimer dan standaard, zodat de koeien veel ruimte hebben om te liggen. Op warme dagen zorgen ventilatoren voor frisse lucht en er hangen meerdere koeborstels in de stal.  Aan de biestverstrekking van de kalveren wordt veel aandacht aan besteed. De hoeveelheid en de kwaliteit wordt eerst gemeten en daarna pas verstrekt.

  • Het bedrijf voert geen dieren aan en heeft hierdoor een hoge gezondheidstatus. De vloeren in de stal worden regelmatig schoon geschoven door een geautomatiseerde mestschuif. Hierdoor blijven de poten schoon en droog wat de gezondheid van de klauwen ten goede komt.

  • Er zijn hier volop zwaluwen te vinden en er is ook een insectenhotel. Ook is er natuurland in beheer die alleen met stromest wordt bemest. Dit heeft een positieve werking op het bodemleven.

  • Rondom op het erf staat een beukenhaag en fruitbomen. ’s Nachts gaat alle verlichting uit in de stal, met uitzondering van een nachtlamp. Alle koeien krijgen weidegang bij familie Ter Haar, ook het jongvee en de droge (hoogdrachtige) koeien.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners

Onze gouden partners