melkveebedrijf De Scheerse Polder

Over melkveebedrijf De Scheerse Polder

Lid geworden in april 2021

Wij zijn Stan en Ramona Bosman en wij wonen met onze vier kinderen op melkveebedrijf ‘De Scheerse Polder’ in De Krim in het Vechtdal. We hebben 130 melkkoeien die gemolken worden met behulp van drie melkrobots.
Zodra het weer het toelaat en er voldoende gras op het land staat, mogen de koeien naar buiten. Vanuit de stal is er een leidingsysteem aangelegd door al onze weilanden, zodat de koeien altijd koel en schoon bronwater in de drinkbakken hebben. Om het water optimaal gezuiverd te krijgen, hebben we het waterzuiveringssysteem aangepast. De koeien nemen nu veel meer water op dan voorheen, wat het dierwelzijn ten goede komt.

Bewust bezig met energie
Het energiegebruik op onze boerderij is laag. Hier zijn we bewust mee bezig; we hebben er speciale aanpassingen voor gedaan. Op de melkinstallatie is een zogenoemde platenkoeler geïnstalleerd zodat de verse warme melk alvast met water wordt voorgekoeld voordat deze in de melktank terechtkomt. Dit water wordt elders op het bedrijf hergebruikt. De warmte die vrijkomt bij het verder terugkoelen van de melk wordt opgevangen en gebruikt om de melkinstallatie te spoelen.
Als een van de eerste boeren in Nederland hebben wij ruim 10 jaar geleden zonnepanelen op de koeienstal gelegd. Inmiddels zijn er ook op de jongveestal panelen geplaatst waarmee de boerderij zo goed als zelfvoorzienend is. Dit betekent dat we bijna geen energie aan hoeven te kopen.

Wat betekent Boert Bewust voor ons
We hechten veel waarde aan biodiversiteit, duurzaam boeren, een gezonde bodem en gezonde koeien op ons bedrijf. We willen u graag laten zien hoe wij hier in het dagelijkse leven mee omgaan. We gaan graag het gesprek aan over aan de ene kant maatschappelijke wensen en aan de andere kant het verdienmodel van een boerenbedrijf om te kunnen blijven bestaan. Het Vechtdal Boert Bewust-bord staat nog niet bij ons bedrijf, maar daar komt binnenkort verandering in.

Niet prijs, maar kwaliteit moet leidend zijn
Als deelnemer van de BEP-pilot (kringloopwijzer) hebben we inzicht in waar we staan als bedrijf. Ons streven is om een zo gezond mogelijk eindproduct (melk en vlees) te maken met een optimale input van kunstmest en krachtvoer.
We zijn ervan overtuigd dat de ratrace van de laagste prijs waar we nu in zijn beland een doodlopende weg is. We moeten melk met meerwaarde creëren. De consument zal net als wij bewuste keuzes moeten maken waarbij niet de prijs, maar de kwaliteit van het product leidend is. Wordt de boer de dokter van de toekomst? We staan aan de vooravond van een omslag richting kringlooplandbouw. Er zullen op alle niveaus keuzes gemaakt moeten worden: regeer bewust, handel bewust, koop bewust en boer bewust! Dan gaan we een geweldige toekomst tegemoet.

Bijzonderheden

In De Krim is het melkveebedrijf van Stan en Ramona Bosman. Zij houden er 130 melkkoeien, met veel aandacht voor de gezondheid van de koeien, duurzaam boeren en een gezonde bodem.


De afgelopen tijd kwam Stan Bosman een aantal keren in het nieuws:
>>
Op 18 maart 2021 over
de dood van een koe door blik
>>
Eind januari 2021 op de website van LTO noord: Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moet de melkveehouderij emissies terugdringen. Onze deelnemer Stan Bosman is demonstratiebedrijf geworden, zodat ze kunnen onderzoeken hoe dit het beste kan en de kennis kunnen delen met hun collega’s.
>>
Eind november 2020 is Stan Bosman voor de Agrio Special Bedrijfsontwikkeling 2020 geïnterviewd over kringlooplandbouw. Het is zijn doel om de kringlopen op zijn bedrijf nog beter en efficiënter te sluiten. Vee & Gewas schreef er een artikel over

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Maatschappij
Welzijn
Diergezondheid
Natuur
Beeldkwaliteit
Duurzaamheid