Welkom op de website van Vechtdal

melkveebedrijf De Scheerse Polder

Wij zijn Stan en Ramona Bosman en wij wonen met onze vier kinderen op melkveebedrijf ‘De Scheerse Polder’ in De Krim in het Vechtdal. We hebben 130 melkkoeien die gemolken worden met behulp van drie melkrobots.
Zodra het weer het toelaat en er voldoende gras op het land staat, mogen de koeien naar buiten. Vanuit de stal is er een leidingsysteem aangelegd door al onze weilanden, zodat de koeien altijd koel en schoon bronwater in de drinkbakken hebben. Om het water optimaal gezuiverd te krijgen, hebben we het waterzuiveringssysteem aangepast. De koeien nemen nu veel meer water op dan voorheen, wat het dierwelzijn ten goede komt.

Bewust bezig met energie
Het energiegebruik op onze boerderij is laag. Hier zijn we bewust mee bezig; we hebben er speciale aanpassingen voor gedaan. Op de melkinstallatie is een zogenoemde platenkoeler geïnstalleerd zodat de verse warme melk alvast met water wordt voorgekoeld voordat deze in de melktank terechtkomt. Dit water wordt elders op het bedrijf hergebruikt. De warmte die vrijkomt bij het verder terugkoelen van de melk wordt opgevangen en gebruikt om de melkinstallatie te spoelen.
Als een van de eerste boeren in Nederland hebben wij ruim 10 jaar geleden zonnepanelen op de koeienstal gelegd. Inmiddels zijn er ook op de jongveestal panelen geplaatst waarmee de boerderij zo goed als zelfvoorzienend is. Dit betekent dat we bijna geen energie aan hoeven te kopen.

Wat betekent Boert Bewust voor ons
We hechten veel waarde aan biodiversiteit, duurzaam boeren, een gezonde bodem en gezonde koeien op ons bedrijf. We willen u graag laten zien hoe wij hier in het dagelijkse leven mee omgaan. We gaan graag het gesprek aan over aan de ene kant maatschappelijke wensen en aan de andere kant het verdienmodel van een boerenbedrijf om te kunnen blijven bestaan. Het Vechtdal Boert Bewust-bord staat nog niet bij ons bedrijf, maar daar komt binnenkort verandering in.

Niet prijs, maar kwaliteit moet leidend zijn
Als deelnemer van de BEP-pilot (kringloopwijzer) hebben we inzicht in waar we staan als bedrijf. Ons streven is om een zo gezond mogelijk eindproduct (melk en vlees) te maken met een optimale input van kunstmest en krachtvoer.
We zijn ervan overtuigd dat de ratrace van de laagste prijs waar we nu in zijn beland een doodlopende weg is. We moeten melk met meerwaarde creëren. De consument zal net als wij bewuste keuzes moeten maken waarbij niet de prijs, maar de kwaliteit van het product leidend is. Wordt de boer de dokter van de toekomst? We staan aan de vooravond van een omslag richting kringlooplandbouw. Er zullen op alle niveaus keuzes gemaakt moeten worden: regeer bewust, handel bewust, koop bewust en boer bewust! Dan gaan we een geweldige toekomst tegemoet.

melkveebedrijf De Scheerse Polder

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Er worden schoolklassen ontvangen , omdat we het belangrijk vinden dat kinderen weten waar hun voedsel vandaan komt en hoe zij bewuste keuzes kunnen maken in de supermarkt.

  • Melkveebedrijf De Scheerse Polder plaatste 10 jaar geleden als één van de eerste in Nederland zonnepanelen op de stal.

  • We doen aan weidegang. Daarnaast hebben we al stal ventilatoren en is het dak geïsoleerd.  Ook doen we mee aan verschillende monitoringsprogramma’s om dierziekten te voorkomen.

  • Er wordt rekening gehouden tijdens het mest uitrijden met de weidevogels. Deze moeten zo min mogelijk verstoord worden.  Een groep vrijwilligers uit de buurt helpt mee om de nesten op te zoeken en af te zetten. Onder andere broeden kievieten, scholeksters en grutto’s rondom ons bedrijf.

    Een deel van het grasland dat beheerd wordt, is kruidenrijk. Langs de sloten laten we een strook staan, zodat de grassen tot bloei kunnen komen wat goed is voor de biodiversiteit.

  • De koeien gaan zo vroeg mogelijk de wei in om zoveel mogelijk weidegang te kunnen krijgen.

  • Met verschillende innovaties onderzoeken wij hoe we in de toekomst duurzamer kunnen produceren.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners

Onze gouden partners