Welkom op de website van Vechtdal

Landbouwbedrijf Pot

In Heemserveen is het landbouwbedrijf van de familie Pot te vinden. Hier houden  we 400 melkkoeien met 200 stuks jongvee. Niet al het jongvee wordt op de hoofdlocatie gehouden, maar de jonge kalfjes gaan eerst naar het ouderlijk bedrijf in Lutten en daarna naar de opfokker. We leveren VLOG-melk aan Leerdammer in Dalfsen. Dit betekent dat het voer van de koeien niet afkomstig is van genetisch gemodificeerde gewassen. De koeien worden 3 keer per dag in een grote swingover melkstal gemolken. Zomers wordt er weidegang toegepast.

Welzijn en diergezondheid

We houden ons veel bezig met dierenwelzijn. De koeien verblijven in een moderne ligboxenstal en er is tijdens de bouw veel aandacht besteed aan koecomfort. De ligboxen zijn breed, lang en hebben een flexibele schoftboom. Hierdoor kunnen de koeien heel natuurlijk opstaan en gaan liggen. De stal is gebouwd conform de Maatlat voorschriften (MDV), denk aan breedte van de looppaden, lage drinkbakken en dergelijke. In de boxen ligt een dikke laag zacht strooisel. Het dak is volledig geïsoleerd en er hangen ventilatoren in de stal om te zorgen voor een aangenaam klimaat. Dit bevordert ook de diergezondheid op ons bedrijf.

Energie

Op de daken van onze stallen liggen heel veel zonnepanelen. Er wordt wel 5 keer zo veel stroom geproduceerd dan we zelf nodig hebben. De stroom die over is, wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Dit is in de orde van grootte van 60-75 huishoudens.

Beeldkwaliteit

Om de ligboxenstal te kunnen bouwen, hebben we ook een landschapsplan gemaakt en uitgevoerd. Zo zijn er onder andere eikenbomen aangeplant en vinden we het ook belangrijk om de koeien weidegang te geven. Dit is een mooi gezicht voor de burgers die willen genieten op het platteland. Met hen gaan we ook graag het gesprek aan en daarom doen we graag mee met Vechtdal Boert Bewust.

Landbouwbedrijf Pot

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    We ontvangen regelmatig groepen. Denk aan studieclubs of andere collega boeren. Ook hebben zij hun bedrijf al weleens opengesteld tijdens een open dag van LTO, of het Boeren Lentefeest van hun melkfabriek.

  • Het hemelwater wat van het erf afspoelt, wordt opgevangen in een grote bezinksloot aan de achterkant van het erf.  Een deel van de mest moet afgevoerd worden. Dit wordt afgevoerd naar andere grondeigenaren binnen een straal van 10 kilometer.

  • Een groot deel van de gebruikte energie wordt zelf opgewekt. Dit gebeurt door middel van zonnepanelen die op het dak van de stal liggen

  • De koeienstal is nieuw gebouwd, en tijdens de bouw is er veel aandacht besteed aan koe comfort. Zo zijn de maten van de ligboxen ruim, net als de looppaden in de stal. De koeien liggen in diepstrooisel boxen. Dat zijn boxen met een dikke laag zacht strooisel als ligbed voor de koeien.. Er zijn meerdere ruime strohokken te vinden in de stal waar de koeien in alle rust kunnen afkalven. Het dak is volledig geïsoleerd en er hangen ventilatoren in de stal.

  • Er worden geen dieren met uitzondering van een dekstier aangevoerd op dit bedrijf.

  • Dicht bij Landbouwbedrijf Pot ligt een singel met allerlei struiken en begroeiing. Deze singel dient als beschuttingsplek en nestelplek voor vogels en ander wild. Op het erf nestelt de boerenzwaluw.

  • Voor ons bedrijf  is een landschapsplan uitgevoerd. Zo zijn er onder andere eikenbomen aangeplant. Alle koeien krijgen weidegang, dus ’s zomers loopt de koppel in de wei te grazen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners

Onze gouden partners