Landbouwbedrijf Pot

Over Landbouwbedrijf Pot

Lid geworden in februari 2022

In Heemserveen is het landbouwbedrijf van de familie Pot te vinden. Hier houden  we 400 melkkoeien met 200 stuks jongvee. Niet al het jongvee wordt op de hoofdlocatie gehouden, maar de jonge kalfjes gaan eerst naar het ouderlijk bedrijf in Lutten en daarna naar de opfokker. We leveren VLOG-melk aan Leerdammer in Dalfsen. Dit betekent dat het voer van de koeien niet afkomstig is van genetisch gemodificeerde gewassen. De koeien worden 3 keer per dag in een grote swingover melkstal gemolken. Zomers wordt er weidegang toegepast.

Welzijn en diergezondheid

We houden ons veel bezig met dierenwelzijn. De koeien verblijven in een moderne ligboxenstal en er is tijdens de bouw veel aandacht besteed aan koecomfort. De ligboxen zijn breed, lang en hebben een flexibele schoftboom. Hierdoor kunnen de koeien heel natuurlijk opstaan en gaan liggen. De stal is gebouwd conform de Maatlat voorschriften (MDV), denk aan breedte van de looppaden, lage drinkbakken en dergelijke. In de boxen ligt een dikke laag zacht strooisel. Het dak is volledig geïsoleerd en er hangen ventilatoren in de stal om te zorgen voor een aangenaam klimaat. Dit bevordert ook de diergezondheid op ons bedrijf.

Energie

Op de daken van onze stallen liggen heel veel zonnepanelen. Er wordt wel 5 keer zo veel stroom geproduceerd dan we zelf nodig hebben. De stroom die over is, wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Dit is in de orde van grootte van 60-75 huishoudens.

Beeldkwaliteit

Om de ligboxenstal te kunnen bouwen, hebben we ook een landschapsplan gemaakt en uitgevoerd. Zo zijn er onder andere eikenbomen aangeplant en vinden we het ook belangrijk om de koeien weidegang te geven. Dit is een mooi gezicht voor de burgers die willen genieten op het platteland. Met hen gaan we ook graag het gesprek aan en daarom doen we graag mee met Vechtdal Boert Bewust.

Bijzonderheden

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Maatschappij
Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Natuur
Beeldkwaliteit