Welkom op de website van Vechtdal

21 december 2020

Een bezoekje aan vleesvee- en landbouwbedrijf Veurink

Limousin stieren in Rheeze

Op twee prachtige plekken in Rheeze is het bedrijf gevestigd van de broers Arjan en Gerwin Veurink. Daar houden ze vleesstieren, verbouwen ze mais, gras en zetmeelaardappelen en telen ze sierheesters voor takken in boeketten.
Arjan en Gerwin werken allebei fulltime in het bedrijf, ook zijn hun ouders nog regelmatig aanwezig. Als de tijd het toelaat, springen ze weleens op de trekker voor een loonwerker en Gerwin stuct als oud-stucadoor nog af en toe een muurtje.

We maakten een afspraak met Arjan Veurink omdat ze al een tijd lid zijn van Vechtdal Boert Bewust, de borden er ook al staan, maar de informatie over hun bedrijf nog ontbrak op onze website.

Jonge stieren
Aan de brink vinden we het ouderlijk huis van de mannen, waar nu Arjan en zijn gezin wonen. Al vertellend laat hij het bedrijf zien. Eerst de grote stal met de jonge stieren, die vanaf een leeftijd van ongeveer 10 maanden bij hen komen. Het is een stal in de open lucht, dus veel frisse lucht, maar nu – december – behoorlijk frisjes. De stiertjes kunnen er wel tegen, al kucht er her en der een. De stal is een hellingstal met stro dat ze dagelijks opstrooien.
Arjan vertelt: ‘Toen we startten met het vleesvee, de Limousins, hebben we in het begin ook dieren uit Frankrijk laten komen om voor een constante aanstroom te zorgen. Nu komen de stiertjes van verschillende zoogdierhouders in Nederland. Zo krijgen we kalveren van Limousin koeien van het Dwingelderveld en van de Veluwe. Die hebben dus tot 10 maand oud bij de moeder gelopen, veelal in natuurgebieden.’
De stieren staan altijd in de stal. Arjan legt uit: ‘Veiligheidstechnisch is buiten laten lopen niet slim. Bij koeien kan dat, maar dit zijn stieren en die moet je wel op deze manier houden. Daarnaast kunnen we zo zorgen voor een constantere kwaliteit van het vlees.’

Akkerbouw en sierheesters
Verder verbouwen de broers op het land rond hun bedrijf roulerend mais, gras en zetmeelaardappelen. Op de 1 ha. land achter de stal zien we de sierheesters Hulst en Viburnum (sneeuwbal) staan, die ze ook verbouwen. Naast de schuur liggen de hulsttakken met rode bessen. Binnen zijn een paar mannen aan het werk om ze in bossen te binden en klaar te maken voor de veiling. De akkerbouw en sierteelt zijn qua arbeid op elkaar afgestemd, zodat er ook voor de gezinnen Veurink nog tijd overblijft om op vakantie te gaan.

Vleesstieren
We kijken ook even op het nieuwe bedrijf met de tweede stal en bedrijfswoning, zo’n km verderop aan de Peppelweg. Prachtig gelegen met rondom veel vrije ruimte, zodat je als bedrijf minder snel in de wirwar van regels terechtkomt wat betreft geluid en geur. Na verloop van tijd verhuizen de jonge stieren naar deze stal. Dit is ook een hellingstal en daarnaast een MDV-stal (Maatlat Duurzame Veehouderij), die voldoet aan duurzaamheidseisen wat betreft dierwelzijn, ammoniakuitstoot en klimaat.
Hier zijn in de stal drie rijen met flinke stieren, waarvan er elke week meestal 7 naar de slachterij gaan om daarna in de schappen te komen liggen van supermarktketen BONI. Daar kopen klanten het vlees onder de naam ‘Boer en slager’.

Vaste afzet
De tweede stal kon er komen dankzij de samenwerking met BONI. Veurink is verzekerd van een vaste afzet naar de supermarktketen en andersom is BONI verzekerd van een vaste aanvoer van vlees. Omdat BONI meer stieren kon gebruiken dan de broers op dat moment hadden, konden ze het aantal stieren uitbreiden. ‘Waar we dat gingen doen, was nog wel even een ding’, zegt Arjan. ‘Want op de bestaande plek in Rheeze was te weinig ruimte en toen zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Hardenberg. Samen kwamen we tot het plan om een tweede locatie te maken op een stuk land van ons. Ik denk dat wel mee heeft gespeeld dat campinggasten het leuk vinden om hier te komen en mensen – ook de campinghouders – het mooi vinden om te zien wat we doen. We kregen daarom goodwill toen we wilden uitbreiden met ons bedrijf.’

Leuk weetje
Dit bedrijf is van vader op zoon overgegaan. Sinds een paar jaar weet de familie Veurink dat een voorouder van hen, ook een boer Veurink, de boerderij al in 1609 (jawel!) in eigendom kreeg. Tot die tijd werd de boerderij gepacht van het klooster in Sibculo dat daar toen stond.

Waarom Vechtdal Boert Bewust?
‘Al wel 25 jaar geleden hadden we met vier boeren hier uit de buurt een fietsroute met opdrachtjes voor kinderen. Zo hadden wij hier een ‘voelbak’ – je stak je hand erin – met daarin veertjes en voer. Dat hebben we zo’n zes jaar gedaan. Ook begonnen we met een maisdoolhof en die hebben we nog elk jaar. Daarmee richten we ons met ons bedrijf op de maatschappij; we willen anderen ook laten zien wat we doen. Daar halen we zelf ook plezier uit.
En vijf jaar geleden zijn we met een paar bedrijven begonnen met ‘Op stap op de boerderij’: ’s ochtends eerst koffie en een eitje bij de kippenhouder, daarna koeien kijken en verse melk drinken bij de koeienboer, vervolgens pannenkoeken bakken bij de Rheezerbelten. Dan na de middag hier de stieren bekijken en het maïsdoolhof in en tot slot  bij de bessentuin de ingrediënten voor een heerlijke pot jam verzamelen. We doen dit vier dagen in het zomerseizoen en het loopt heel goed.
We zijn met Vechtdal Boert Bewust gaan meedoen omdat het paste bij hoe we al werkten, het was een logische stap, nu was er een ‘clubje’ voor. We willen vakantiegangers laten zien hoe we op de boerderij werken en nu kun je als één club naar buiten treden. Het zorgt voor saamhorigheid.’

Kwaliteit
‘Als mensen hier op het bedrijf komen, denken ze vaak dat we biologisch werken omdat ons vee op stro staat. Maar wij boeren ‘gangbaar’, niet ‘biologisch’. Mensen koppelen biologisch aan dierwelzijn, maar biologisch betekent dat je geen chemische middelen gebruikt. Wij gebruiken natuurlijke bestrijdingsmiddelen, maar ook chemische middelen.
Ons vlees heeft geen keurmerk, maar gaat rechtstreeks via de slachterij naar de winkels. We doen dus niet mee aan allerlei keurmerken, want voor je het weet word je meegetrokken in een systeem en dat willen we niet, maar mensen kunnen zelf komen kijken. Als ze willen weten hoe het vlees wordt geproduceerd, zijn ze welkom bij ons. We zorgen natuurlijk wel voor kwaliteit, dat zit niet vast aan een keurmerk. We zijn er tevreden over dat ons vlees onder de naam ‘Boer en slager’ in de winkels ligt. Want we zijn trots op ons product!’

Lees ook de info over Veurink onder ‘Onze boeren’ op deze website

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners

Onze gouden partners